CÔNG TRÌNH BIỆT THỰ TẠI KĐT ECOPARK

BIỆT THỰ ECOPARK

Diện tích: 400m

Số tầng: 03

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, chiếu sáng tự động, rèm tự động, điều khiển điều hòa thông minh, tưới cây thông minh, hệ thống cảnh báo an ninh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI DỰ ÁN

BIỆT THỰ ECOPARK - 8902139bf3760b07f22bb70fcc1d98a3954c5f4dBIỆT THỰ ECOPARK - 78acbac42c2e08b167074dd9d4e7735673fdfbefBIỆT THỰ ECOPARK - d89ce5b4fc5be4853b1e3c7079c2f2e96a1437f2BIỆT THỰ ECOPARK - 141e8c8c47fee12ccfb8543736df0de4a2bbb5b3BIỆT THỰ ECOPARK - 88d642c3f29901cd2853746efb32f9ae7c2fe260BIỆT THỰ ECOPARK - 53852ea07a0dcbdfefc6aa6b6b5217f3df353251BIỆT THỰ ECOPARK - 6ae622f5699698e13f17579386d0be887f3df379

BIỆT THỰ ECOPARK

Diện tích: 400m

Số tầng: 03

Hạng mục thi công: Chiếu sáng thông minh, chiếu sáng tự động, rèm tự động, điều khiển điều hòa thông minh, tưới cây thông minh, hệ thống cảnh báo an ninh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI DỰ ÁN

BIỆT THỰ ECOPARK - 8902139bf3760b07f22bb70fcc1d98a3954c5f4dBIỆT THỰ ECOPARK - 78acbac42c2e08b167074dd9d4e7735673fdfbefBIỆT THỰ ECOPARK - d89ce5b4fc5be4853b1e3c7079c2f2e96a1437f2BIỆT THỰ ECOPARK - 141e8c8c47fee12ccfb8543736df0de4a2bbb5b3BIỆT THỰ ECOPARK - 88d642c3f29901cd2853746efb32f9ae7c2fe260BIỆT THỰ ECOPARK - 53852ea07a0dcbdfefc6aa6b6b5217f3df353251BIỆT THỰ ECOPARK - 6ae622f5699698e13f17579386d0be887f3df379

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *